Privacy- en cookieverklaring TelecoMKB Services

29 januari 2019

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Middels deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de diensten van TelecoMKB Services. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookieverklaring van andere sites en/of bronnen. Door het gebruik van onze website accepteert u het privacy- en cookieverklaring.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

TelecoMKB Services
Stadionweg 43F, 3077 AS te Rotterdam (“TelecoMKB Services”, onderdeel van Trimessa B.V. handelend onder de naam TelecoMKB Services).

TelecoMKB Services kan de persoonsgegevens delen met aan TelecoMKB Services verbonden bedrijven. Lees de privacy- en cookieverklaring aandachtig door zodat u weet hoe uw persoonsgegevens gebruikt worden door TelecoMKB Services. Op gebruik van de Website zijn tevens de gebruikersvoorwaarden van de Website van toepassing, zie hier voor onze disclaimer.

Wat zijn persoonsgegevens

Een persoonsgegeven betreft alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijk persoon. Deze informatie gaan direct over een persoon of zijn te herleiden naar deze persoon. De informatie betreft iemand naam, adres, woonplaats, postcode met huisnummer en telefoonnummers. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd.

TelecoMKB Services verzameld geen bijzondere persoonsgegeven. Alle andere persoonsgegevens verkrijgen wij doordat een natuurlijk persoon het Contactformulier invult of een samenwerking met TelecoMKB Services wordt aangegaan. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om een samenwerking aan te gaan met TelecoMKB Services, om te zorgen dat wij een verzoek die via het contactformulier is binnengekomen kunnen verwerken en om aan wettelijke eisen te voldoen.

Verwerking, doelen en gebruik

TelecoMKB Services verwerkt uw persoonsgegevens op de volgende wijzen:

TelecoMKB Services maakt gebruik van Google Analytics voor statistische doeleinden, zodat we onze Website door middel van uw bezoek kunnen verbeteren. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. In verband hiermee worden gegevens over uw activiteiten op onze Website, het type internetbrowser en het type apparaat dat u gebruikt verwerkt. TelecoMKB Services heeft Google niet toegestaan om de statistieken te gebruiken voor enige andere Google-diensten. Het IP-adres wordt ook anoniem opgeslagen.

Informatie die uit een e-mail aan TelecoMKB Services of uit een e-mailformulier van de ‘Contact pagina’ van deze Website verzameld wordt, zal worden gebruikt om een reactie te geven op uw vragen/opmerkingen. TelecoMKB Services kan deze correspondentie opslaan.

Indien u zich als partner aanmeldt bij TelecoMKB Services zullen uw NAW-gegevens worden opgeslagen. Deze gegevens zijn nodig om u toegang te verlenen tot het PartnerPortaal. TelecoMKB Services zal deze gegeven nooit doorverkopen aan derde (marketing) partijen, deze online publiceren of deze te delen met derde mits TelecoMKB Services hier wettelijk verplicht tot wordt.

Indien u zich als partner aanmeldt voor de technische-, commerciële- of financiële elektronische berichtgeving, dan zullen uw naam en e-mailadres worden toegevoegd aan onze database en zult u deze berichten ontvangen. Wanneer u de berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven door een e-mail sturen aan administratie@telecomkb.nl.

Indien u zich als partner aanmeldt bij TelecoMKB Services zal de informatie die u bij het aanmelden opgeeft worden verwerkt en gebruikt door TelecoMKB Services om u te voorzien van productinformatie of diensten die wellicht interessant voor u zijn, of om u te wijzen op wijzigingen bij TelecoMKB Services of wijzigingen op onze Website. Door u aan te melden als partner gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. Indien u niet langer aangemeld wenst te zijn, kunt u een e-mail sturen aan administratie@telecomkb.nl.

Uw persoonsgegevens kunnen openbaar worden gemaakt om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, om de gebruiksvoorwaarden (www.telecomkb.nl/disclaimer) te handhaven en om de rechten, eigendommen of veiligheid van TelecoMKB Services te beschermen. Dit omvat onder meer het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van fraudedoeleinden en het beperken van financiële risico’s.

Persoonsgegevens die wij verkrijgen vanuit een (klanttevredenheids)onderzoek door middel van een enquête worden alleen intern gebruikt en getoond met als doel TelecoMKB Services en haar afdelingen te verbeteren. Deze gegevens worden opgeslagen door het systeem/website waarmee TelecoMKB Services de enquête op heeft gesteld. Lees het Privacy- en cookieverklaring van SurveyMonkey voordat u hier persoonsgegevens verstrekt.

Telefonisch contact/support

Indien u telefonisch contact opneemt met TelecoMKB Services kan dit gesprek worden opgenomen. Gespreksopnames worden maximaal zeven dagen bewaard en worden alleen gebruikt voor: eigen legitiem belang en/of de uitvoering van overeenkomst(en). Mocht het nodig zijn om gespreksopnames langer op te slaan zal TelecoMKB Services dit termijn verlengen, mits het strikt noodzakelijk is. Gesprekopnames worden niet gedeeld met werknemers/personen die daar niet voor bevoegd zijn en hebben ook geen toegang tot deze gespreksopnames.

Disclaimer

Indien u kiest voor, of wordt voorzien van, een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enige andere informatie als onderdeel van de veiligheidsprocedure van onze Website, dan dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en niet openbaar te maken aan enige derde partij. TelecoMKB Services heeft het recht om op ieder moment de gebruikersidentificatiecode of het wachtwoord ongeschikt te maken, indien u naar mening van TelecoMKB Services niet heeft voldaan aan één van de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden of onze Privacyverklaring.

Helaas is het uitwisselen van informatie middels het internet niet geheel veilig. Hoewel TelecoMKB Services zich inspant om uw persoonsgegevens te beschermen, kan zij de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen; iedere overdracht van persoonsgegevens is op eigen risico.

Onze Website kan gebruik maken van links naar websites van leveranciers van TelecoMKB Services en aan TelecoMKB Servies verbonden bedrijven. Deze websites maken gebruik van een eigen Privacy- en cookieverklaring en TelecoMKB Services kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor die beleidsvormen of websites. Lees het Privacy- en cookieverklaring van de website voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje met informatie erop dat door een website op uw harde schijf geplaats kan worden op het moment dat u die website bezoek. De belangrijkste functie van een cookie is om verschillende gebruikers van elkaar te onderscheiden. Met deze gegevens kan TelecoMKB Services de gebruiksvriendelijkheid verbeteren en de site beter te laten werken.

Cookies kunnen informatie verzamelen over bijvoorbeeld de tijd die u spendeert op een website, hoe vaak u onze website heeft bezocht en met welke browser u de website heeft bezocht.

Welke cookies zijn er?

Er zijn drie verschillende soorten cookies. Analytische cookies zijn cookies die het ‘verkeer’ van de site bijhouden. Zo krijgt TelecoMKB Services beeld welke pagina’s bijvoorbeeld veel worden bezocht en welke niet. Zo kan TelecoMKB Services constant haar site en het gebruiksgemak verbeteren. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om te website te laten werken. Voor deze cookies hoeft er geen toestemming te worden gevraagd. Wel moet TelecoMKB Services de gebruiker informeren over deze cookies.

Tot slot zijn er tracking cookies. Deze cookies houden individueel surfgedrag bij en stellen een profiel op om zo gerichte advertenties te maken.

Welke cookies gebruikt TelecoMKB Services

TelecoMKB Services maakt alleen gebruik van functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Zonder deze cookies functioneert onze website mogelijk niet (goed). TelecoMKB Services plaatst deze cookies zonder eerst toestemming te vragen aan de gebruiker.

Om het verkeer op de site te meten maken wij gebruik van Google Analytics (analytische cookie). TelecoMKB Services heeft Google niet toegestaan om de statistieken te gebruiken voor enige andere Google-diensten. Alle IP-adressen die wij verkrijgen uit Google Analytics zijn geanonimiseerd. Alle gegevens van gebruikers en gebeurtenissen worden 26 maanden opgeslagen.

De cookies en andere gegevens die worden verzameld, worden niet voor commerciële doeleinde gebruikt. Data wordt alleen met derden gedeeld ten behoeven van fraudedoeleinden en het beperken van financiële risico’s.

Functionele cookies van derden

Naast de cookies van TelecoMKB Services zelf kan het voorkomen dat er cookies van derde geplaatst worden. Facebook, Twitter en LinkedIn zijn voorbeelden van derde partijen die cookies kunnen plaatsen op uw computer. Op iedere dienst van derde zijn hun eigen voorwaarden van toepassing. Deze cookies worden pas geplaatst wanneer u op één van onze Social Media knoppen drukt. Welke informatie wordt verzameld hangt van de desbetreffende partij af en staat los van TelecoMKB Services.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van een koppeling te vinden zijn op onze website.

Cookies beheren

In de meesten browsers kunt u cookies beheren via de instellingen in uw browser. Maar wanneer u beperkte cookies toelaat kan de gebruikservaring aanzienlijk verslechteren, omdat ze niet langer op u worden afgestemd.

Uw persoonsgegevens

De AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming) geeft u het recht op toegang tot uw persoonsgegevens in ons beheer en het recht om de persoonsgegeven te laten corrigeren of wissen. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen die TelecoMKB Services van uw heeft. U heeft ook het recht om TelecoMKB Services te verzoeken om minder persoonsgegevens van u te verzamelen en u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt van deze rechten gebruik maken door een e-mail te sturen aan administratie@telecomkb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Vergeet hierbij niet om uw Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy en ter voorkoming van identiteitsfraude. Zodra wij uw verzoek hebben verwerkt zullen wij de kopie verwijderen.

Wij zijn verplicht om uw verzoek , in de meeste gevallen, binnen één maand uit te voeren. Mocht het langer duren, omdat het vraagstuk te complex is, heeft TelecoMKB 3 maanden de tijd om uw verzoek uit te voeren. TelecoMKB Services moet u wel binnen één maand op de hoogte stellen wat de status is van uw verzoek.

Wijzigingen in ons privacy- en cookieverklaring

Alle wijzigingen die in de toekomst aan deze verklaring worden aangebracht, zullen worden gemeld op deze pagina. Wij adviseren u deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te controleren.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot ons privacy- en cookieverklaring kunnen worden gericht aan administratie@telecomkb.nl.